Plan pracy

Jesteś tu: » Strona główna » Świetlica » Plan pracy

Plan pracy

 

dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 

 

na rok szkolny 2011/2012

(z podziałem na miesiące)

 

 

w Szkole Podstawowej nr 5

 

we Szczecinie

 

 

                                                 opracowany przez:

                                                       mgr Danutę Rutkowską

                                                       mgr Annę Jakubiak

                                                       mgr Bożenę Demkowicz

                                                       mgr Teresę Kicińską

                                                       mgr Agnieszkę Kołodziejczyk

                                                      

 

 

 

Program świetlicy szkolnej opracowano w oparciu o PROGRAM   WCZESNOSZKOLNEJ   ZINTEGROWANEJ  EDUKACJI XXI  WIEKU klasy 1-3,

autor Jadwiga Hanisz

Numer dopuszczenia programu DKW-4014-267/99.

 

 

 

Miesiąc

tydzień

Lp.

Temat tygodnia  2011/2012

 

Wrzesień

 

I.

 1.  

Poznajemy zwyczaje oraz tradycje naszej świetlicy

II.

 1.  

Nasz szkoła

III.

 1.  

Bezpieczeństwo na drogach i ulicach

IV.

 1.  

Chrońmy nasze środowisko

V.

 1.  

Kultura  życia codziennego

 

Październik

I.

 1.  

Dary jesieni

II.

 1.  

Nasza wychowawca

III.

 1.  

Złota polska jesień

IV.

 1.  

Nasza świetlica

 

Listopad

I.

 1.  

Święto Zmarłych

II.

 1.  

Święto Niepodległości

III.

 1.  

Moja ulubiona książka

IV.

 1.  

Światowy Dzień Pluszowego Misia (25XI)

V.

 1.  

Andrzejkowe tradycje

 

Grudzień

I.

 1.  

Mikołajki

II.

 1.  

Tradycje świąteczne i choinkowe radości

III.

 1.  

Jasełka

 

Styczeń

I.

 1.  

Nastał Nowy Rok

II.

 1.  

Karnawał. Czas na odpoczynek.

 

Luty

I.

 1.  

Nasi dziadkowie(po feriach)

II.

 1.  

Dokarmianie ptaków i zwierząt

III.

 1.  

Walentynki

IV.

 1.  

Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym 23 II

V.

 1.  

W świecie baśni, bajek i legend.

 

Marzec

I.

 1.  

Dzień Kobiet. Tydzień dobroci dla wszystkich kobiet: małych i dużych

II.

 1.  

Sławni Polacy

III.

 1.  

Witaj Wiosno!

IV.

 1.  

Pierwsze zwiastuny wiosny

 

Kwiecień

 

I, II

 1.  

Święta wielkanocne

III.

 1.  

Dzień Ziemi21 III

IV.

 1.  

Zwierzęta i ja

 

Maj

I.

 1.  

Święta majowe.

II.

 1.  

Książka przyjacielem człowieka

III.

 1.  

Koleżeńska pomoc. Na majówkę

IV.

 1.  

Kocham Cię Mamusiu z serduszka całego

V.

 1.  

Dzień Dziecka

 

Czerwiec

I.

 1.  

„Dobrze żyć” Kultura życia codziennego

II.

 1.  

Dzień Ochrony Środowiska (5 czerwca)

III.

 1.  

Witaj lato

IV.

 1.  

Co przyniósł nam rok? Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

 

CYKL TEMATYCZ-NY

MIESIĄC

TYDZIEŃ

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZO -

- TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIA-

JĄCE

 

Poznajemy zwyczaje oraz tradycje naszej świetlicy

 

Wrzesień

 

I

Serdeczne powitanie nowych uczestników świetlicy. Zapoznanie z regulaminem świetlicy

 

Konkurs plastyczny pt.: „Jak spędziliśmy wakacje?”

Prace organizacyjno –porządkowe w świetlicy.

Wykonanie gazetki pt.: „Witaj szkoło!”

 

Zabawy ruchowe, orientacyjno – porządkowe,

sprawne ustawianie się.

Zapoznanie się z rozkładem zabawek, przyborów szkolnych i biblioteczką w świetlicy.

Śpiewanie piosenek poznanych podczas wypoczynku letniego – zabawy ze śpiewem

 

Nasz szkoła

Wrzesień

 

II

Słuchanie czytanego przez nauczyciela „Kodeksu szkoły”.

Rozmowa na temat każdego z punktów - kolejno w oparciu o kolorowankę. Zagadki

Kolorowanie ilustracji do kodeksu szkoły. Wykonanie gazetki.

Zwiedzanie szkoły. Zapoznanie się z rozkładem pomieszczeń.

Gry zespołowe i zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

 

Nauka piosenki „Szkoło, szkoło!”

 

Bezpieczeńst-

wo

na drogach

i ulicach

Wrzesień

 

III

Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się na drogach. Nauka 5 zasad przechodzenia przez jezdnię. Omówienie historyjki obrazkowej „Czy znasz znaki drogowe?”. Zagadki.

Konkursy plastyczne:

„Moja droga do szkoły”

„Bezpieczne przejście przez ulicę”

Kolorowanie znaków drogowych z zastosowaniem odpowiednich barw.

 

Poznajemy teren wokół szkoły.

 

Wycieczka po okolicy – zwracanie uwagi na znaki drogowe i przejścia dla pieszych..

Nauka wyliczanki – rymowanki o ruchu drogowym.

 

Chrońmy nasze środowisko

Wrzesień

 

IV

Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza „Lasy i róże”. Pogadanka o tym jak zadbać o to by nas otaczała piękna przyroda.

Słuchanie odgłosów zwierząt leśnych z płyty CD.

Wykonanie farbami plakatu „Dbajmy o nasze  podwórko”.

 

Wydzieranka „Segregujemy odpady”

 

Gry stolikowe i w kącikach tematycznych.

Gry zespołowe („Dwa ognie”) oraz zabawy ze skakanką   na boisku szkolnym.

 

Nauka piosenki

„Tęcza, cza, cza”

 

Kultura  życia

codziennego

Wrzesień

 

V

Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu „Sąsiedzi”

Rozmowa na temat kulturalnego zachowania się w sklepie, środkach lokomocji, podczas posiłków, itp., używania zwrotów grzecznościowych..

Wycinanie serwetek z kolorowego papieru.

 

Rysowanie projektu pięknie nakrytego stołu z okazji urodzin – imienin.

Gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym.

 

Zabawa ruchowa : „Rób tak jak ja”

Nauka pląsu

„Labada”

 

 

Dary jesieni

 

Paździer-

nik

 

I

Słuchanie czytanych przez starsze dzieci wierszy o jesieni. Zagadki jesienne. Inscenizacja wiersza pt. „Na straganie”

Pogadanka na temat grzybów jadalnych i niejadalnych.

Wykonanie wystawki jesiennych owoców i warzyw. Rysowanie ich konturów i kolorowanie.

Wykonanie rekwizytów do inscenizacji, gazetki „Dary jesieni”

Zabawa „Pomidor”

 

Gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym., zbieranie liści do gazetki

 

Gry stolikowe i w kącikach tematycznych

Nauka rymowanek – wyliczanek

 

Wystukiwanie podanego rytmu na instrumentach perkusyjnych.

 

Nasza wychowawca

Paździer-

nik

 

II

Rozmowa na temat pracy różnych pracowników oświaty i ch roli dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej.

Słuchanie wierszy „Dla naszej Pani”, „Piosenka o naszej Pani”

Wykonanie okolicznościowej gazetki oraz portretów „Moja Pani” Nauka orgiami tulipana  z kolorowego papieru dla pani wychowawczyni.

 

Zabawa w szkołę – drama.

 

Gra zespołowa „Figurki zmieńcie się”, „Dwa ognie” na podwórku szkolnym.

Zabawy z piłką i skakanką

Utrwalenie piosenki

„Szkoło, szkoło!”

 

Złota polska jesień

Paździer-

nik

 

III

Słuchanie wierszy o jesieni.

Oglądanie ilustracji drzew i nazywanie ich, rozpoznawanie po liściach i kształcie korony.

Pogadanka na temat zdrowego odżywiania się i higieny osobistej

Wykonanie kompozycji przestrzennej z liści – bukiet.

Wydzieranka z kolorowego papieru – jesienne drzewo. Dekorowanie świetlicy.

Spacer po szkolnym podwórku - obserwacja zmian zachodzących wśród roślin jesienią. Gry stolikowe.

Zabawy zręcznościowe z piłką, skakanką, badmintonem na podwórku szkolnym.

Słuchanie nagrań muzyki dziecięcej – piosenki o jesieni.

 

Pląs „Labada”

 

CYKL TEMATYCZNY

MIESIĄC

TYDZIEŃ

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZO -

- TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIA-

JĄCE

 

Nasza świetlica

Paździer-

nik

 

 

IV

Przypomnienie regulaminu świetlicy. Rozmowy na temat poszanowania sprzętu, zabawek i gier. Dyskusja na temat „Nie czyń drugiemu tego,co tobie niemiłe”. Czytanie czasopism i gazet z biblioteki świetlicy. Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów.

Przegląd gier, zabawek, puzzli, naprawa opakowań. Prace porządkowe w świetlicy- sortowanie zabawek , klocków, czasopism.. Konstruowanie gier planszowych z prostymi zasadami.

Zabawa ruchowa : „Rób tak jak ja”.

 

Zabawy sportowe na boisku szkolnym – piłka nożna i siatkowa.

Nauka pląsu „Głowa, ramiona, kolana, pięty”

 

Święto Zmarłych

 

Listopad

 

I

Wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza. Słuchanie czytanych przez nauczyciela wierszy o tych co odeszli. Rozmowa o tym,  jak możemy przejawiać pamięć o osobach, których już nie ma wśród nas.

Wykonanie elementów dekoracyjnych na gazetkę ścienną „Święto Zmarłych”.

Malowanie farbami – martwa natura.

Wycieczka na cmentarz. Porządkowanie grobów.

 

Zabawy na świeżym powietrzu ze skakanką i piłką.

 

Gry planszowe i zabawy w kącikach tematycznych.

Nauka piosenki „Jesienny kujawiaczek”

 

Święto Niepodległości

Listopad

 

 

II

Wyjaśnienie znaczenia symboliki Święta Niepodległoś-

ci. Czytanie wierszy tematycznych. Oglądanie ilustracji o tym święcie.

Omówienie polskich symboli narodowych.

Odrysowywanie konturów Orła Białego i wypełnianie

- klejenie kuleczkami z kolorowej krepiny.

Zabawy orientacyjno – porządkowe.

 

Gry stolikowe.

 

Pogadanka na temat szkodliwości dopalaczy

Utrwalanie  piosenki „Jesienny kujawiaczek”

 

Moja ulubiona książka

Listopad

 

 

III

Rozmowa o ulubionych książkach dzieci oraz o twórczości H.CH. Andersena.

Słuchanie czytanej przez nauczyciela wybranej baśni.

Quiz ze znajomości treści różnych baśni i bajek.

Wykonanie ilustracji do wybranej baśni – technika dowolna. Lepienie baśniowych postaci z plasteliny  - wystawka. Wykonanie zakładki do książek.

Wycieczka do biblioteki szkolnej.

 

Zabawy ruchowe na podwórku szkolnym

 

Nauka gry w warcaby.

Słuchanie bajek z kaset magnetofonowych oraz oglądanie z płyt DVD.

 

CYKL TEMATYCZNY

MIESIĄC

TYDZIEŃ

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZO -

- TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIA-

JĄCE

Światowy Dzień Pluszowego Misia

(25XI)

Listopad

 

IV

Wyjaśnienie pochodzenia Święta Pluszowego Misia. Czytanie przez uczniów              i słuchanie czytanych przez nauczyciela fragmentów książek, których głównym bohaterem jest MIŚ („Miś Uszatek”, „Miś Coralgol”, „Miś Yogi”, „Kubuś Puchatek”, „Miś Paddington”)

Wykonywanie postaci znanych bajkowych misiów z wykorzystaniem różnych technik plastycznych – płaskich i przestrzennych. Wystawa prac.

 

Zabawy na świeżym powietrzu ze skakanką i piłką.

 

Gry planszowe i zabawy w kącikach tematycznych.

Słuchanie piosenek o misiach i nauka jednej z nich wybranej przez dzieci.

Andrzejkowe tradycje

Listopad

 

V

 Katarzynki i andrzejki – tradycje ludowe.

Wróżby Andrzejkowe w świetlicy, lanie wosku, konkursy.

Pomoc dzieci przy dekoracji świetlicy - wykonanie elementów dekoracyjnych i gazetki ściennej.

Zabawy ruchowe na podwórku szkolnym.

 

Gry stolikowe i zabawy w

Śpiewanie poznanych piosenek, słuchanie nagrań  CD, taniec dyskotekowy.

 

Mikołajki

Grudzień

 

I

Rozmowa o sprawianiu niespodzianek swoim bliskim.. Wspominanie wizyt Mikołaja w domu i szkole w ubiegłym roku.

Wykonanie pracy przestrzennej „Dziadek Mróz” z papieru – praca w grupach oraz  gazetki „Zima”

Rzuty śnieżkami do celu.

Gra terenowa „Po tropach i po śladach”.

Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek.

Oglądanie audycji telewizyjnych i filmów”

Nauka piosenki „Zima, zima”

Tradycje świąteczne

i choinkowe radości

 

Grudzień

 

II

Rozmowa z dziećmi na temat tradycji wigilijnych. Co chciałbym dostać od Mikołaja?

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych (pogadanka)

Wykonanie papierowych ozdób na choinkę. Ubieranie choinki. Przygotowanie świątecznego wystroju świetlicy. Pisanie listu do św. Mikołaja. Wykonanie z masy solnej upominków dla najbliższych.

Gry i zabawy na boisku:

- rzuty śnieżkami;

- rzeźby ze śniegu;

- chodzenie po śladach.

- lepienie bałwana.

Utrwalenie piosenki „Zima, zima”

 

Słuchanie i śpiewanie kolęd.

 

CYKL TEMATYCZNY

MIESIĄC

TYDZIEŃ

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZO -

- TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIA-

JĄCE

   

     Jasełka

    Grudzień

 

 

        III

Rozmowa z dziećmi na temat

Tradycji wystawiania JASEŁEK w okresie bożonarodzeniowym. Omówienie charakterystyki postaci występujących w Jasełkach i przedstawienie metodą dramy. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i korzystania z petard

Wykonanie kukiełek – papierowych postaci i elementów dekoracyjnych.

Nauka pakowania prezentów i wykonywania ozdobnych pudełek oraz kopert. Wykonanie z papieru kolorowego „Szopka” – kompozycja płaska

Zabawy ruchowe na śniegu oraz rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek. Gry planszowe

 

Słuchanie i śpiewanie kolęd.

Zabawy muzyczno -ruchowe w kręgu.

 

Nastał Nowy Rok

 

Styczeń

 

      I

Czytanie baśni J. Ch. Andersena „O dwunastu miesiącach”. Czytanie wierszyków o Nowym Roku i zimie.

Rysowanie elementów symbolizujących 12 miesięcy. Wykonanie albumu o zimie – praca grupowa. Sztuczne ognie – malowanie farbami. Nowy Rok, Sylwester – Jak spędziłem – praca plastyczna – technika dowolna

 

Spacery do parku. Obserwacja zmian zachodzących zimą w przyrodzie. Zabawy na śniegu.

Gry planszowe, stolikowe. Krzyżówki.

Śpiewanie piosenek o zimie. Nauka piosenki „Biały walczyk”

Oglądanie baśni

„O dwunastu miesiącach”

z kasety wideo.

Karnawał.

Czas na odpoczynek.

Styczeń

 

      II

Jak dawniej odbywały się bale karnawałowe, a jak dziś? – pogadanka. Rozmowa o strojach  i maskach karnawałowych.

Bezpieczeństwo podczas balu przebierańców, – pogadanka. oraz podczas ferii zimowych.

. Wykonanie czapeczki

z kolorowego papieru.

Przygotowanie z krepy i tekturki kotylionów karnawałowych. Maski karnawałowe na bal przebierańców.

Spacer w okolicach szkoły. Dokarmianie ptaków. Rozpoznawanie śladów na śniegu.

Zabawy na śniegu na szkolnym podwórku.

Gry stolikowe według wyboru dzieci.

Przegląd piosenek – śpiewanie indywidualne i zbiorowe.

Nauka piosenki „Nazywają mnie poleczka”

 

 

 

CYKL TEMATYCZNY

MIESIĄC

TYDZIEŃ

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZO -

- TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIA-

JĄCE

 

 

Nasi dziadkowie

 

(po feriach)

    

     Styczeń/

Luty

 

I

Pogadanka o potrzebie okazywania szacunku

i serdeczności dla ludzi starszych.

Czytanie opowiadania „Dróżka w lesie” W. Bieriestowa. Nauka na pamięć wiersza „Niechaj dziadzio z babunią”

 

Laurka dla Babci i Dziadka – technika dowolna. Pisanie życzeń. „Święto Dziadków – wykonanie gazetki tematycznej. Portret Dziadka i Babci farbami plakatowymi lub ołówkiem. Wykonania kwiatka metodą orgiami.

Zabawy na śniegu, lodzie:

- lepienie bałwana

- chodzenie po śladach

- rzuty śnieżkami.

Zabawy muzyczno – ruchowe w kręgu – przypomnienie poznanych pląsów.

 

 

 

Dokarmianie ptaków i zwierząt

 

     Luty

 

II

Pogadanka na temat konieczności dokarmiania ptaków zimą. Czytanie opowiadania „Kłopoty Burka z podwórka” L. Krzemienieckiej.

Czytanie czasopism , gazet i encyklopedii dla dzieci w świetlicy.

Alkohol – wróg człowieka

Wykonanie ilustracji do opowiadania „Kłopoty Burka z podwórka”. Lepienie z plasteliny ulubionych zwierząt. Nauka wykonania ptaka z papieru metodą orgiami.

Wykonanie karmnika z kartonu

 

Zabawy na śniegu:

- rzuty kulami do celu

- bitwa na kule

- wydeptywanie ścieżek.

Gry stolikowe według wyboru dzieci.

Śpiewanie indywidualne, grupowe i zbiorowe piosenek o zimie i zwierzętach.

Zabawy muzyczno-ruchowe w kręgu.

 

Walentynki

 

Luty

 

III

Rozmowy o walentynkowych zwyczajach. Serca dla naszych bliskich.

Pogadanka o potrzebie okazywania uczuć i mówienia o tym.

 

Wykonywanie walentynek dowolną techniką. Pisanie życzeń. Wykonanie gazetki tematycznej „Walentynki”

Zajęcia techniką orgiami – kwiaty, samoloty, zwierzęta.

 

 Gry i zabawy ruchowe, orientacyjno-porządkowe na podwórku szkolnym i świetlicy.

 

Pląsy w kręgu. Nauka piosenki ludowej „Szła dzieweczka”

Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym ( w Polsce Dzień Walki z Depresją) 23 II

Luty

 

IV

 

 

      

Pogadanki na temat święta 23 lutego i pomocy osobom potrzebującym: kto potrzebuje pomocy, jak i kiedy możemy jej udzielać oraz na temat umiejętności proszenia o pomoc. Słuchanie czytanych przez nauczyciela opowiadań związanych tematycznie, dyskusje.

 

Projektowanie i wykonywanie plakatów dot. Dnia Pomocy Potrzebującym oraz gazetki ściennej.

Szycie maskotek z tkaniny – jako niespodzianek przytulanek.

 

Gry stolikowe według wyboru dzieci. Zabawy muzyczno –ruchowe w kręgu.

 

Pląsy w kręgu. Utrwalanie piosenki ludowej „Szła dzieweczka”

 

W świecie baśni, bajek i legend.

 

Luty/

Marzec

 

V

 

Zapoznanie dzieci z sylwetką H. CH. Andersena i jego twórczością. Czytanie wybranej bajki. Pogadanka o różnicach między gatunkami literackimi: bajki, baśnie legendy. Rozmowa o twórczości Braci Grimm.

 

Wykonanie ilustracji do wybranej przez uczniów baśni Andersena oraz ilustracji „Mój ulubiony bohater bajkowy”.

Moja bajka – pisanie i ilustrowanie własnej bajki.

Wykonanie gazetki tematycznej „Nasze ulubione bajki, baśnie i legendy”

 

Zabawy w teatrzyk metodą dramy z wykorzystaniem narysowanych lub namalowanych postaci z baśni

Konkurs wiedzy o H. Ch. Andersenie i jego baśniach.

Zabawy z piłką i skakanką na podwórku szkolnym.

Oglądanie filmów „Calineczka” i „Dziewczynka z zapałkami” – DVD

 

Dzień Kobiet

Tydzień dobroci dla wszystkich kobiet: małych i dużych

 

Marzec

 

I

 

Rola kobiety w życiu rodziny – pogadanki. Składanie życzeń.

Kobieta idealna – kim jest dla dziecka?

Sławne kobiety, Polki:

M. Konopnicka, J. Porazińska,

M. Curie – Skłodowska,

W. Szymborska – polskie noblistki.

 

Wykonanie laurek z papieru kolorowego. Pisanie życzeń.

Prace malarskie na temat różnych zawodów, zajęć kobiet. Wykonywanie kwiatów bibuły.

Składanie życzeń przy muzyce  i zabawy muzyczno ruchowe w kręgu. Zawody sportowe na podwórku szkolnym.

Nauka piosenki „Dzień Kobiet”

 

Sławni Polacy

 

Marzec

 

II

 

Jakich znamy sławnych Polaków? Co o nich wiemy? Kim byli? Co  robili?

Mikołaj Kopernik mi jego dzieło.

Czytanie książki o lotach w kosmos.

 

 

 

Zajęcia plastyczne „Kosmos, układ słoneczny” – projektowanie i rysowanie plakatu.

 

Zabawy sportowe na dziedzińcu szkolnym.

 Zabawy ruchowe w sali „Komórki do wynajęcia” , „Figurki zmieńcie się” itp.

 

Słuchanie płyt z piosenkami dla dzieci. Nauka jednej z nich wybranej przez uczniów.

 

Witaj Wiosno!

 

 

Marzec

 

 

III

 

Rozmowa o zmianach zachodzących w przyrodzie (rośliny, zwierzęta, pogoda, zachowanie się ludzi) wiosną.

Pierwszy Dzień Wiosny – 21 marca. Ludowe zwyczaje wiosenne.

 

 

Prace malarskie „Wiosna”.

Kolorowanki wiosenne. Wykonanie Marzanny z papieru kolorowego i tkaniny – praca na kartce formatu A4.

 

Gry stolikowe według wyboru dzieci. Zabawy muzyczno –ruchowe w kręgu.

 

 

Nauka piosenki „Kle, kle boćku”

 

Pierwsze zwiastuny wiosny

 

Marzec

 

IV

 

Poszukujemy zbliżającej się wiosny.

 Pogadanka o pierwszych zwiastunach wiosny .Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody. Rozmowa o konieczności dbania o czystość środowiska , w którym przebywamy. Słuchanie wiersza „Marcowe słoneczko i opowiadania „Szukamy wiosny” H. Zdzitowieckiej.

 

 

Wykonanie gazetki tematycznej „Nadchodzi wiosna” – kolorowanki, elementy dekoracyjne z papieru kolorowego.

Wycinanie, klejenie – wiosenne witraże.

 

Zabawy muzyczno –ruchowe w kręgu. Wiosenne porządki w świetlicy szkolnej i na podwórku. Sadzenie roślinek w doniczkach.

Gry sportowe na podwórku szkolnym.

 

 

Słuchanie odgłosów przyrody z płyt CD.

Nauka piosenki „Re, re , kum, kum”

 

 

CYKL TEMATYCZNY

MIESIĄC

TYDZIEŃ

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZO -

- TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIA-

JĄCE

 

 

Święta wielkanocne

 

Kwiecień

 

 I i II

 

Pogadanka na temat tradycji, zwyczajów i przysłów dotyczących Świąt Wielkanocnych.

Opowiadania uczniów o przeżyciach związanych z minionymi świętami

 

 

Wykonywanie pisanek i wydmuszek. Zajęcia techniczne – koszyk wielkanocny. Kolorowanki wielkanocne i  wiosenne

 

Rozwiązywanie zagadek , rebusów i krzyżówek.

Zajęcia sportowe z piłką i skakanką na dziedzińcu szkolnym oraz ruchowe w sali świetlicy.

 

 

Słuchanie piosenek wielkanocnych. Śpiewanie piosenek „Re, re kum, kum” i „Kle, kle boćku”

 

Dzień Ziemi

21 III

Kwiecień

 

III

 

Pogadanka na temat ochrony środowiska , ekologii.

 

Lepienie Ziemi z papieru moczonego kilka dni w wodzie. Malowanie kontynentów i mórz. Zaznaczanie granic Polski i oznaczanie naszej miejscowości. Malowanie  najpiękniejszych widoków przyrodniczych.

 

 

Sprzątanie podwórka szkolnego. Zabawy i gry zespołowe na dziedzińcu szkolnym.

 

Słuchanie piosenek o naszej planecie. Nauka piosenki „Kula, kuleczka”

 

Zwierzęta i ja

 

Kwiecień

 

IV

Pogadanka na temat naszych ulubionych zwierzątek.

Kształtowanie u dzieci miłości do zwierząt, szacunku i życzliwego podejścia. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu „Szkolne przygody Pimpusia Sadełko” M. Konopnickiej

 

 

Rzeźbienie w plastelinie – Moje ulubione zwierzątko. Kolorowanie ilustracji i rysowanie zwierząt. Kalkowanie.

 

Zajęcia ruchowe, orientacyjne w sali i na podwórku szkolnym

 

Odgadywanie nazw zwierząt po usłyszeniu nagrania odgłosów zwierząt. Naśladowanie ich.

Nauka piosenki „Kundel bury”

 

CYKL TEMATYCZNY

MIESIĄC

TYDZIEŃ

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZO -

- TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIA

JĄCE

 

 

Święta majowe.

      

    Maj

 

I

Pogadanki na temat świąt majowych: Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja

 

Wykonanie okolicznościowej gazetki, plakatów, flag Polski z krepiny

 

Zajęcia sportowe, zabawy ruchowe w świetlicy, na boisku szkolnym i placu zabaw.

 

Słuchanie i śpiewanie pieśni patriotycznych

 

Książka przyjacielem człowieka

    Maj

 

II

Pogadanka – jak powstaje książka, dlaczego czytamy książki, jakie znamy rodzaje książek? Jak należy je szanować? Wizyta w bibliotece szkolnej. Mój ulubiony bohater książkowy – prezentacje słowne i pozawerbalne.

 

Prace plastyczne – ilustracje do książek, okładka i zakładka

Konkurs czytelniczy – wybieramy mola książkowego.

Zabawy sportowe na dziedzińcu szkolnym.

 Zabawy ruchowe w sali „Komórki do wynajęcia” , „Figurki zmieńcie się” itp.

Słuchanie odgłosów przyrody.

Zabawy muzyczno-ruchowe w kręgu..

 

Koleżeńska pomoc

 

Na majówkę

    Maj

 

III

Pogadanka na temat pomocy koleżeńskiej. Jak być dobrym kolegą? Jak dbać o przyjaźń?

Mój najlepszy kolega – rysowanie portretu.

Przedstawianie farbami sytuacji z życia w świetlicy szkolnej.

Zabawy ruchowe na placu zabaw. Gry planszowe, zagadki, krzyżówki

Słuchanie piosenek ulubionych wykonawców.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocham Cię Mamusiu z serduszka całego

    Maj

 

IV

Kształtowanie szacunku do rodziców i osób starszych. Pogadanka – Czy trudno być odpowiedzialną mamą? Co mama dla nas robi? Jak możemy mamie okazać miłość?

Przygotowanie spotkania z mamami w świetlicy i repertuaru poetyckiego

 

Wykonanie okolicznościowej gazetki. Moja Mama – portret.

Przygotowanie kanapek dla mam i laurek.

Gry stolikowe i w kącikach tematycznych.

Gry zespołowe („Dwa ognie”) oraz zabawy ze skakanką   na boisku szkolnym.

 

Nauka piosenki „Dla Mamy”, słuchanie piosenek o mamach

CYKL TEMATYCZNY

MIESIĄC

TYDZIEŃ

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZO -

- TECHNICZNE

ZAJĘCIA RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

ZAJĘCIA

UMUZYKALNIA-

JĄCE

 

Dzień Dziecka

 

Maj/

/czerwiec

V

Rola dziecka w rodzinie. Kim będę jak dorosnę? – pogadanki.

Współudział w uroczystościach z okazji Dnia Dziecka

Prace malarskie i z papieru kolorowego – „Ja za 10 lat”

Zabawa w teatr(drama) – prawa i obowiązki dziecka w rodzinie.

Zabawy muzyczno-ruchowe w kręgu..

 

„Dobrze żyć”

Kultura życia codziennego

 

     Czerwiec

 

      I

 

 

Rozmowa o kulturalnym zachowaniu się w miejscach publicznych, środkach lokomocji, o wzajemnym szacunku, uczciwości oraz o konieczności stosowania ”magicznych” słów: proszę, dziękuję przepraszam.

Malowanie scenek rodzajowych dotyczących sytuacji wzajemnej pomocy.

Wiosenne kolorowani.

Drama – jesteśmy w sklepie i na poczcie, jedziemy tramwajem.

Pląsy. Zabawy muzyczno-ruchowe w kręgu.

 

Dzień Ochrony Środowiska

(5 czerwca)

Czerwiec

 

II

Pogadanka – Dlaczego należy chronić nasze środowisko? Jak dziecko może je chronić?

Wykonywanie wazoników i ozdób doniczkowych z odpadów ( butelki plastikowe, kolorowe gazety)

Konkurs ekologiczny.

Zabawy ruchowe na szkolnym podwórku.

Nauka piosenki „Słoneczko”

 

Witaj lato

Czerwiec

 

III

Rozmowa o zmianach zachodzących w przyrodzie,  gdy nadchodzi lato ( rośliny, zwierzęta, pogoda, prace w ogrodach i na polach).

Malowanie lub wyklejanie plasteliną letnich owoców i warzyw. Przedstawianie za pomocą rysunku letnich planów.

Gry zespołowe z piłką, skakanką, hula – hop na boisku szkolnym.

. Nauka piosenki „Tato. to lato”

Co przyniósł nam rok?

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje

Czerwiec

 

IV

Co przyniósł nam rok? – refleksje nad doświadczeniami i przeżyciami w kończącym się roku szkolnym. Jak pisać listy?

Pogadanka o bezpiecznym spędzaniu czasu wolnego. wowwwodą, w lesie, w domu.

Witajcie wakacje – plakat.

Pisanie listów i kartek, adresowanie kopert. Wykonywanie ozdobnych kopert.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Pląsy, zabawy muzyczno ruchowe. Utrwalenie poznanych piosenek