Przetarg na modernizację placu zabaw przy SP-5 roztrzygnięty

Jesteś tu: » Strona główna » Przetarg na modernizację placu zabaw przy SP-5 roztrzygnięty

Przetarg na modernizację placu zabaw przy SP-5 roztrzygnięty

                 Szczecin, dnia 30 sierpień 2012r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie przy ul. Królowej Jadwigi 29.

 

                        Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm) (dalej „ustawa”) zawiadamiam, że wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez firmę:

 

JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz ul. Mochnackiego 17/6, 71-173 Szczecin, która otrzymała według kryterium oceny (kryterium wyłącznie cena) - 100 pkt.

 

Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonano stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

 

najniższa cena x 100 pkt

 

cena oferty ocenianej

 


 

Sposób obliczenia punktów:  liczba punktów =     

 

 

Najniższa cena: 184500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy

cena

liczba punktów

1

JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz

ul. Mochnackiego 17/6, 71-173 Szczecin

184500,00

100

2

MANUFAKTURA Marek Koguciuk

ul. Zielona 18/4, 71-013 Szczecin

203442,00

91

 

 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>